در حال بارگذاری فایل ...

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ
بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ
چپقی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
چپقی نیوپایپ
بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ
تبدیل روپیچ توپیچ الف نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
تبدیل روپیچ توپیچ الف نیوپایپ
سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ
تبدیل روپیچ نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
تبدیل روپیچ نیوپایپ
زانو چپقی پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
زانو چپقی پرسی نیوپایپ
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی نیوپایپ
بوشن پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
بوشن پرسی نیوپایپ
بست کلکتور نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
بست کلکتور نیوپایپ
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
سه راهی تبدیل پرسی نیوپایپ
مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور) نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور) نیوپایپ
سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ
سه راهی 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی نیوپایپ
سه راهی پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
سه راهی پرسی نیوپایپ
مغزی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
مغزی نیوپایپ
مهره ماسوره پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
مهره ماسوره پرسی نیوپایپ
ترموستات اتاقی 220ولت نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
ترموستات اتاقی ۲۲۰ولت نیوپایپ
درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ
رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
رابط روپیچ کوپلی نیوپایپ
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
زانو ۹۰ درجه روپیچ کوپلی نیوپایپ
زانو چپقی کوپلی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
زانو چپقی کوپلی نیوپایپ
صفحه نصب زوج نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
صفحه نصب زوج نیوپایپ
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر پرسی نیوپایپ
سه راهی روپیچ کوپلی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
سه راهی روپیچ کوپلی نیوپایپ

مخصوص شیر توکار

تبدیل توپیچ روپیچ طرح B نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
تبدیل توپیچ روپیچ طرح B نیوپایپ
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست طرح جدید نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست طرح جدید نیوپایپ
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر کوپلی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت همراه با شیر کوپلی نیوپایپ
کلکتور نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
کلکتور نیوپایپ
زانو دیواری پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
زانو دیواری پرسی نیوپایپ
مغزی بلند نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
مغزی بلند نیوپایپ
جعبه کلکتور نیوپایپ همراه با پایه و بست
به سبد خرید افزوده شد!
جعبه کلکتور نیوپایپ همراه با پایه و بست
نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم دبی نیوپایپ (کوپلی)
به سبد خرید افزوده شد!
نیوکلکتور همراه با شیر تنظیم دبی نیوپایپ (کوپلی)
سه راهی روپیچ پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
سه راهی روپیچ پرسی نیوپایپ

مخصوص شیر توکار

لوله نیوپایپ (PEX_b-AL-PEX_b)
به سبد خرید افزوده شد!
لوله نیوپایپ (PEX_b-AL-PEX_b)
درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۷۳,۳۴۰ تومان
درپوش فلزی مخصوص هواگیری نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده اییش

درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۶۸,۷۶۰ تومان
درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

درپوش فلزی نیوپایپ - مخصوص کلكتور مدولار
به سبد خرید افزوده شد!
۳۹,۹۶۰ تومان
درپوش فلزی نیوپایپ - مخصوص کلكتور مدولار

واحد: عدد نوع اتصال: دنده اییش

درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۳۹,۲۶۰ تومان
درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲,۱۳۰ تومان
صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ

واحد: عدد

صفحه نصب زوج قوس دار نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۷,۱۲۰ تومان
صفحه نصب زوج قوس دار نیوپایپ

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - 8b
به سبد خرید افزوده شد!
۵,۱۵۵,۲۹۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - ۸b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - 7b
به سبد خرید افزوده شد!
۴,۴۲۰,۴۲۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - ۷b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - 6b
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۸۶۳,۳۶۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - ۶b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - 5b
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۲۳۵,۹۵۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - ۵b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - 4b
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۶۰۱,۶۶۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - ۴b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - 3b
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۹۶۱,۳۳۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی - ۳b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 8b
به سبد خرید افزوده شد!
۵,۷۷۳,۴۹۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - ۸b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 7b
به سبد خرید افزوده شد!
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - ۷b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 6b
به سبد خرید افزوده شد!
۴,۳۰۰,۲۴۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - ۶b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 5b
به سبد خرید افزوده شد!
۳,۵۹۷,۵۱۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - ۵b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 4b
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۹۳۷,۸۶۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - ۴b

واحد: عدد

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - 3b
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۲۲۶,۰۱۰ تومان
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ پرسی - ۳b

واحد: عدد

کلكتور مدولار نیوپایپ - 4b
به سبد خرید افزوده شد!
کلكتور مدولار نیوپایپ - ۴b

واحد: عدد

کلكتور مدولار نیوپایپ - 3b
به سبد خرید افزوده شد!
کلكتور مدولار نیوپایپ - ۳b

واحد: عدد

کلكتور مدولار نیوپایپ - 2b
به سبد خرید افزوده شد!
کلكتور مدولار نیوپایپ - ۲b

واحد: عدد

صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱,۵۸۰ تومان
صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ

واحد: عدد

صفحه نصب زوج نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۷,۱۲۰ تومان
صفحه نصب زوج نیوپایپ

واحد: عدد

صفحه نصب تك نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۲,۱۸۰ تومان
صفحه نصب تك نیوپایپ

واحد: عدد

درپوش رزوه دار پایه کوتاه نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
درپوش رزوه دار پایه کوتاه نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

درپوش رزوه دار پایه کوتاه نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
درپوش رزوه دار پایه کوتاه نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۰۵۰ تومان
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۱,۰۵۰ تومان
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

بست خاردار لوله نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۰ تومان
بست خاردار لوله نیوپایپ

واحد: عدد

بست زوج لوله نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۷۴۰ تومان
بست زوج لوله نیوپایپ

واحد: عدد

بست لوله نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۴۶۰ تومان
بست لوله نیوپایپ

واحد: عدد

مهره ماسوره پرسی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷,۹۹۰ تومان
مهره ماسوره پرسی نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۶۹,۳۳۰ تومان
چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

چپقی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۸۶,۴۷۰ تومان
چپقی نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

زانویی 90 درجه نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
زانویی ۹۰ درجه نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

تبدیل توپیچ 3/4" روپیچ 1.1/4" نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
تبدیل توپیچ ۳/۴" روپیچ ۱.۱/۴" نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

تبدیل توپیچ 1" روپیچ 1.1/4" نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۸۱۰ تومان
تبدیل توپیچ ۱" روپیچ ۱.۱/۴" نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

تبدیل روپیچ 1" توپیچ 3/4" نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹,۲۶۰ تومان
تبدیل روپیچ ۱" توپیچ ۳/۴" نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

تبدیل روپیچ 3/4" توپیچ 1" نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۸۵۰ تومان
تبدیل روپیچ ۳/۴" توپیچ ۱" نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

تبدیل روپیچ 3/4" توپیچ 1/2" نیوپایپ (طرح B)
به سبد خرید افزوده شد!
۱۷,۰۰۰ تومان
تبدیل روپیچ ۳/۴" توپیچ ۱/۲" نیوپایپ (طرح B)

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

تبدیل روپیچ 1/2" توپیچ 3/4" نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۶۲۰ تومان
تبدیل روپیچ ۱/۲" توپیچ ۳/۴" نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - طول پیچ : 30 میلی متر
به سبد خرید افزوده شد!
۲۳,۷۲۰ تومان
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - طول پیچ : ۳۰ میلی متر

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - طول پیچ : 25 میلی متر
به سبد خرید افزوده شد!
۲۱,۷۴۰ تومان
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - طول پیچ : ۲۵ میلی متر

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - طول پیچ : 15 میلی متر
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶,۱۵۰ تومان
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ - طول پیچ : ۱۵ میلی متر

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۶۵,۱۶۰ تومان
مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

تبدیل روپیچ نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۲۸,۱۱۰ تومان
تبدیل روپیچ نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

مغزی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۳۳,۸۱۰ تومان
مغزی نیوپایپ

واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی

فوم لوله ای نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
۵,۹۰۰ تومان
فوم لوله ای نیوپایپ

واحد: متر نوع اتصال: پرسی

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX
به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۶۸۰ تومان
لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

واحد: متر نوع اتصال: پرسی

شیر برقی نیوپایپ (محرک الکتریکی)
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
شیر برقی نیوپایپ (محرک الکتریکی)

مشخصات : ۲۲۰ ولت

صفحه نصب تک نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
صفحه نصب تک نیوپایپ
صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپ
مغزی شیر تنظیم دبی نیوپایپ
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
مغزی شیر تنظیم دبی نیوپایپ
فرمی برای نمایش انتخاب نشده است.
فروشگاه تاسیسات رشیدی
تاسیسات رشیدی تامین‌کننده و نماینده مستقیم کارخانه‌های لوله و اتصالات | تجهیزات سیستم گرمایشی و سرمایشی | تجهیزات استخر | سونا و جکوزی | انواع پمپ آب
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
ی
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
د
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
س
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
چ
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
پ
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
ج
تعطیل
تهران، تهرانپارس، خیابان 196 شرقی، خیابان شریعتی، پلاک 183
item
گواهینامه
item
اتحادیه لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تاسیسات رشیدی می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین